Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
27.06.2018

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Ambasador Savezne Republike Njemačke, gospodin Nj. E. Hans Günther Mattern i

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Ambasador Savezne Republike Njemačke, gospodin Nj. E. Hans Günther Mattern i

Dana 26.06.2018. godine ambasador Savezne Republike Njemačke, gospodin Nj. E. Hans Günther Mattern i... Dana 26.06.2018. godine ambasador Savezne Republike Njemačke, gospodin Nj. E. Hans Günther Mattern i predstavnici NVO Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i NVO Happy life posjetili su Zavod za izvršenje krivičnih sankcija kojom prilikom su za potrebe biblioteka koje koriste lica lišena slobode u Zavodu donirali knjige. Ambasador i predstavnici NVO sektora su u pratnji predstavnika Uprave Zavoda izvršili obilazak organizacione jedinice Zatvora za kratke kazne i dijela organizacione jedinice Kazneno-popravni dom Podgorica u kom su smještene zatvorenice. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija izražava zadovoljstvo posjetom i donacijom od strane predstavnika ambasade Savezne Republike Njemačke, NVO Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i NVO Happy life i ističe značaj navedenih aktivnosti za Zavod za izvršenje krivičnih sankcija.Aktuelnosti

19.06.2020.

S A O P Š T E NJ E Z A J A V N O S T

Rang Liste za izbor kandidata

više...
29.05.2020.

S A O P Š T E NJ E Z A J A V N O S T

U cilju unapređenja uslova boravka, života i rada lica lišenih slobode, u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, dana 29.05.2020. godine nastavljena je saradnja i zaključen Memorandum o saradnji između Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Njemačke nevladine organizacije „Help-Hilfe zur Selbsthlfe“.

više...
27.05.2020.

Obavještenje

REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA-PRIPRAVNIKA SA PISANOG TESTA

više...
18.05.2020.

S A O P Š T E NJ E Z A J A V N O S T

Obavještavamo Vas da će dana 27.05.2020. godine na Policijskoj akademiji u Danilovgradu sa početkom u 08,00 časova biti organizovano testiranje kandidata prijavljenih na Javni oglas za prijem u radni odnos u UIKS-a u svojstvu pripravnika.

više...
04.05.2020.

Saopštenje za javnost

Savjet Evrope donirao je opremu za zaposlene u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u cilju zaštite od epidemije korona virusa.

više...

Multimedija