Manja slova Veća slova RSS
>

S A O P Š T E NJ E Z A J A V N O S T

Datum objave: 31.05.2021 13:28 | Autor: UIKS

Ispis Štampaj stranicu
31. maj 2021. godina

 

 

S A O  P Š T E NJ E     Z A J A V N  O S T

 

Poštovani/a,

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u cilju unaređenja stepena bezbjednosti, u prethodnom periodu završena je instalacija opreme SMART ometača mobilnih telefona za potrebe onemogućavanja nedozvoljenih komunikacija zatvorenika.

Kako su u prethodnom periodu od strane mještane naselja Velje brdo b.b. u kom mjestu je i smješten kompleks Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, prijavljivane određene smetnje u radu telekomunikacinih mreže, to u odnosu na svaku pojedinačnu prijavu službenici IKT službe UIKS-a vrše provjere, te u odnosu na rezultate provjera preduzimaju aktivnosti u cilju otklanjanja smjetnji, o čemu se obavještava i podnosilac prijave.

Naime, nadležna služba UIKS-a sedmično vrši kontrolu nivoa interferencije (ometanja signala) u neposrednoj blizini kompeksa zatvora, istovremeno provjeravajući da li dolazi do kontinualnih smetnji servisa svih operatera mobilne telefonije. Na osnovu navedenog do sada otklonjene su sve ustanovljene interferencije.

U odnosu na navedeno, obavještavamo da u periodu novijeg datuma nije bilo primjedbi od strane građana i operatera mobilne telefonije.

Takođe, UIKS-a obišli su i predstavnici Uprave za inspekcijske poslove, koji su upoznati sa svim relevantnim podacima, a UIKS-a je povodom rada ometača kontaktirala i Elektrotehnički fakultet koji posjeduje akreditovanu opremu, i koji će izvršiti mjerenja jačine električnog polja koji generišu ometači u skladu sa važećim standardima.   

 

 

                                           S poštovanjem,

                     SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU UIKS-a