Manja slova Veća slova RSSVijesti

20.01.2021.

Saopštenje za javnost

Dana 20.01.2021. godine u jutarnim časovima, zatvorenica M. P. (65) koja se nalazila na izdržavanju kazne zatvora u Zatvoru za duge kazne Podgorica preminula je u Kliničkom centru Crne Gore.

19.06.2020.

S A O P Š T E NJ E Z A J A V N O S T

Rang Liste za izbor kandidata

29.05.2020.

S A O P Š T E NJ E Z A J A V N O S T

U cilju unapređenja uslova boravka, života i rada lica lišenih slobode, u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, dana 29.05.2020. godine nastavljena je saradnja i zaključen Memorandum o saradnji između Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Njemačke nevladine organizacije „Help-Hilfe zur Selbsthlfe“.

27.05.2020.

Obavještenje

REZULTATI TESTIRANJA KANDIDATA-PRIPRAVNIKA SA PISANOG TESTA

18.05.2020.

S A O P Š T E NJ E Z A J A V N O S T

Obavještavamo Vas da će dana 27.05.2020. godine na Policijskoj akademiji u Danilovgradu sa početkom u 08,00 časova biti organizovano testiranje kandidata prijavljenih na Javni oglas za prijem u radni odnos u UIKS-a u svojstvu pripravnika.

04.05.2020.

Saopštenje za javnost

Savjet Evrope donirao je opremu za zaposlene u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u cilju zaštite od epidemije korona virusa.

22.04.2020.

Interni oglas 6

U-KD br. 281/20 21.04.2020. . Na osnovu člana 178 Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti ("Sl. list CG", br. 36/15 i 18/19, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija objavljuje

22.04.2020.

Interni oglas 5

U-KD br.280/20 21.04.2020. Na osnovu člana 178 Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti ("Sl. list CG", br. 36/15 i 18/19, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija objavljuje

22.04.2020.

Interni oglas 4

U-KD br.279/20 21.04.2020. Na osnovu člana 178 Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti ("Sl. list CG", br. 36/15 i 18/19, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija objavljuje

22.04.2020.

Interni oglas 3

U-KD br.278/20 21.04.2020. Na osnovu člana 178 Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti ("Sl. list CG", br. 36/15 i 18/19, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija objavljuje