Manja slova Veća slova RSSDirektor: Milan Tomić,
direktor@uiks.gov.me,
020-243-100

Pomoćnik direktora, 


Pomoćnik direktora: Kontakt osoba zadužena za saradnju sa nevladinim organizacijama i medijima:
Nebojša Janković,
nebojsa.jankovic@uiks.gov.me

 

Organizaciona jedinica Zatvor za duge kazne 

Glavni zatvorski insprektor: Goran Maraš,
goran.maras@uiks.gov.me
020-241 - 469

 

Organizaciona jedinica: Istražni zatvor 

 

Glavni zatvorski insprektor: Dejan Bauković,
dejan.baukovic@uiks.gov.me
020-243 -716

 

Organizaciona jedinica: Zatvor Bijelo Polje: 

Glavni zatvorski insprektor: ,

 

Organizaciona jedinica: Zatvor za kratke kazne: 

Glavni zatvorski inspektor: Velimir Perović
veljo.perovic@uiks.gov.me  
020 886-160

 

Sektor za zdravstvenu zaštitu:

Dr Danijela Stanišić

danijela.stanisic@uiks.gov.me

 

Sektor za obuku kadrova:

Načelnik: Darko Vukčević

darko.vukcevic@uiks.gov.me


Sektor za javne nabavke 

Tina Perović

tina.perovic@uiks.gov.me

 

Sektor računovodstva

Božidar Čolović

bozidar.colovic@uiks.gov.me


Sektor za rad:

Načelnik Duško Radović

dusko.radovic@uiks.gov.me

 

Sektor za bezbjednost:

Glavni zatvorski inspektor: Dušan Bijelić,

dusan.bijelic@uiks.gov.me